Klauzula Informacyjna - RODO

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku w zakresie ochrony danych osobowych będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że Administratorem Państwa danych osobowych jest : Laser Paweł Równicki , Daszyńskiego 4 , 28-300 Jędrzejów... - Klauzula Informacyjna

Oferujemy Państwu:

  • stałe łącze do sieci Internet z nielimitowaną iloscią przesyłanych danych udostępnione drogą radiową
  • instalacje w domkach jednorodzinnych (podłączenia indywidualne) oraz w blokach mieszkalnych (podłączenia zbiorowe)
  • transfer danych z routera brzegowego od 128kbs
  • przy podłączeniu indywidualnym w ramach opłaty aktywacyjnej instalujem urządzenia: antena (typ w zależności od potrzeb), kabel antenowy, urządzenie radiowe
  • wirtualne serwery WWW
  • konta pocztowe z ochroną antywirusową i antyspamową
  • dostęp do kont pocztowych za pomocą serwisu WWW
  • pomoc techniczna

Laser
Paweł Równicki
ul. Daszyńskiego 4, 28-300 Jędrzejów
tel. +48 41 386 56 26;
fax +48 41 386 65 76

Czynne od Poniedziałku do Piątku: od godz. 9.00 do 17.00, Sobota: od godz. 9.00 do 14.00.