Klauzula Informacyjna - RODO

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku w zakresie ochrony danych osobowych będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że Administratorem Państwa danych osobowych jest : Laser Paweł Równicki , Daszyńskiego 4 , 28-300 Jędrzejów... - Klauzula Informacyjna

 Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku w zakresie ochrony danych osobowych będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że Administratorem Państwa danych osobowych jest : Laser Paweł Równicki , Daszyńskiego 4 , 28-300 Jędrzejów .

Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem na Państwa rzecz usług określonych w łączącej nas umowie / umowach.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest łącząca nas umowa dotycząca świadczenia usług .

Dodatkowo, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza przepisów: prawo telekomunikacyjne, o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa podatkowego i prawa o ochronie konkurencji i konsumentów

 

 Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 

  1. procesorom w związku ze świadczonymi na Państwa rzecz usługami;
  2. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom np. obsłudze technicznej;
  3. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
  4. kancelariom finansowym i prawnym, którym Operator zlecił np. obsługę księgowa lub prowadzenie postępowania;
  5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane  i powiązany jest z łączącą nas umową .

 

 Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 

  1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
  2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania po wygaśnięciu celu w jakim są one przetwarzane,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych po wygaśnięciu celu w jakim są one przetwarzane,
  5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

 

 Operator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Operatora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Laser
Paweł Równicki
ul. Daszyńskiego 4, 28-300 Jędrzejów
tel. +48 41 386 56 26;
fax +48 41 386 65 76

Czynne od Poniedziałku do Piątku: od godz. 9.00 do 17.00, Sobota: od godz. 9.00 do 14.00.